test
More

  Ammattiurheilijoiden määrä tasaisessa kasvussa

  Suomessa urheili yhteensä 1380 ammattiurheilijaa vuonna 2017. Ammattiurheilijoiden määrä on kasvanut 2010-luvulla 32 prosentilla. Luvut pohjautuvat Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ylläpitämään rekisteriin, johon seurat ilmoittavat ne urheilijat, jotka ansaitsevat urheilemisella yli 11 190 euroa vuodessa. Reilusti yli puolet ammattilaisista on jääkiekkoilijoita. Naisia ammattiurheilijoiden joukkoon mahtuu ainoastaan parikymmentä.

  Vakuutusrekisterin mukaan suomalaisten ammattiurheilijoiden lukumäärä koostuu lähes yksinomaan viiden joukkuelajin urheilijoista; jääkiekon, jalkapallon, koripallon, pesäpallon ja lentopallon pelaajista. Näiden lisäksi eri lajeissa ja seuroissa on luonnollisesti runsaasti niin sanottuja puoliammattilaisia, eli urheilijoita, jotka joko opiskelevat tai työskentelevät urheilemisen lisäksi muussa työssä. He eivät kirjaudu vakuutusrekisteriin alhaisten urheilutulojen vuoksi. Rekisterin ulkopuolelle jäävät myös muutamat sadat ulkomailla pelaavat suomalaiset ammattiurheilijat sekä yksilölajien urheilijat.

  – Kun joukkuelajien urheilijat ovat työsuhteessa urheiluseuraan, toimivat yksilölajien urheilijat taas yrittäjyyteen vertautuvassa tilanteessa, jossa tuloja ja palkkioita kootaan useasta eri lähteestä, tulkitsee Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen asiantuntija Jari Lämsä.

  Suomessa yksilöurheilijat voivat hankkia itselleen ammattiurheilijan sosiaali- ja vakuutusturvan vapaaehtoisesti, mikäli urheilemisesta vuodessa saatu veronalainen tulo on vähintään mainittu 11 190 euroa vuodessa. Vain yksittäiset yksilöurheilijat ovat tätä mahdollisuutta hyödyntäneet. Yksilölajien ammattilaisuuden ääriesimerkkejä ovat harvat kansainvälisesti menestyneet urheilijat, jotka pyörittävät urheilutaloutta oman osakeyhtiön kautta tai asuvat muualla kuin Suomessa.

  Urheilu on Suomessa mielletty työksi vasta hieman yli 20 vuotta. Ennen vuotta 1995 urheilijoilla ei ollut lainkaan tapaturma- ja työeläkelakeja vastaavaa sosiaaliturvaa. Vuosien 1995–99 välisenä aikana ammattiurheilijoiden sosiaaliturvaa hoidettiin erityisjärjestelyin, ja vasta vuonna 2000 astui voimaan laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta. Vaikka ammattiurheilijoita koskevaa lainsäädäntöä on asteittain kehitetty, on urheilijoiden tapaturma-, työttömyys- ja eläketurvassa edelleen merkittäviä poikkeuksia normaaliin työlainsäädäntöön verrattuna.

  Jääkiekko hallitsee ammattiurheilun markkinoita Suomessa

  Suomessa ammattiurheilua on selkeimmin miesten jääkiekko. Muiden lajien osalta ammattimaistuminen on vielä kesken. Jääkiekossa Liigaseurat pyörittävät nykyisellään jo yli 100 miljoonan liikevaihtoa, kun esimerkiksi Veikkausliigan seurojen yhteenlaskettu liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa. Muissa lajeissa liigaseurojen yhteenlasketut budjetit ovat reilusti alle 10 miljoonan euron luokkaa.

  – Jotta urheilijoiden ammattimaistuminen, siirtyminen palkkatyöläiseksi, olisi laajassa mittakaavassa mahdollista, on kyseisen lajin myös kaupallistuttava ja ammattimaistuttava. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että laji kykenee hankkimaan tuloja pääosin harrastajakunnan ulkopuolelta, Lämsä jatkaa.

  Jääkiekko työllisti Suomessa yhteensä 852 ammattipelaajaa vuonna 2017. Lukumäärä kasvoi yli sadalla pelaajalla vuoteen 2016 verrattuna. Jalkapallossa ammattipelaajia oli 231, mutta ammattipelaajien määrä on ollut hienoisessa laskussa. Koripallossa ja lentopallossa ammattilaisten lukumäärät ovat tuplaantuneet 2010-luvulla. Pesäpallossa ammattilaisia on ollut melko tasaisesti hieman alle 100 pelaajaa.

  TAULUKKO 1. Ammattiurheilijoiden lukumäärä Suomessa v. 2011–2017. (LÄHDE: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto)

  LAJI

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  JÄÄKIEKKO

  578

  705

  739

  737

  726

  733

  852

  JALKAPALLO

  250

  256

  248

  235

  238

  276

  231

  KORIPALLO

  72

  79

  86

  98

  110

  128

  143

  PESÄPALLO

  93

  98

  106

  92

  89

  90

  94

  LENTOPALLO

  30

  33

  43

  50

  57

  63

  58

  MUU JOUKKUELAJI

  2

  1

  YKSILÖLAJI

  21

  13

  10

  8

  4

  6

  1

  YHTEENSÄ

  1044

  1184

  1232

  1220

  1224

  1298

  1380


  Alle kaksi prosenttia ammattiurheilijoista on naisia

  Ammattiurheilu on Suomessa lähes täysin miesten pelikenttä, sillä naisammattiurheilijoita (22 urheilijaa) oli ainoastaan 1,6 prosenttia kokonaismäärästä. Vuosien 2011–2017 välisenä aikana tilastoissa on ollut 8–22 naisammattiurheilijaa vuodessa. Urheilijoiden lukumäärä on ollut kasvussa, mutta kehitys on hidasta.

  Naisten urheilun ammattimaistumisen haasteet ovat nousseet julkisuuteen viime aikoina ja ammattiurheilijoiden tilastot kertaavat tilanteen karuuden – naisten joukkueurheilussa ei ole Suomessa ammattilaismarkkinoita. Mielenkiintoinen tulevaisuuden kysymys onkin se, miten ja mistä nousee naisurheilun tuote, joka toimii kaupallisesti. Kopioidaanko ja kehitetään miesten ammattiurheilun malleja, vai nouseeko ammattilaisuus jostakin naisten hallitsemasta lajista, kuten muodostelmaluistelusta, cheerleadingista tai roller derbystä?

  Related articles

  Comments

  Share article

  uUTISET

  error

  Enjoy this blog? Please spread the word :)