test
More

  Digitaaliset lelut ja pelit perinteisen leikkimisen rinnalla

  Leikkiminen on tärkeä ja merkittävä asia lapsena olemista ja se kehittää lukuisia olennaisia taitoja, jotka vievät lasta eteenpäin hänen koko elämänsä ajan. Lelut toimivat leikkimisen välineinä ja ne ovat kehittyneet ja muuttuneet ajan ja trendien mukana. Teknologian kehitys on tuonut lapsen ulottuville myös digitaaliset lelut ja pelit, joihin paneudumme tässä artikkelissa tarkemmin.

  Lelut ja leikkimistavat ovat muuttuneet läpi sukupolvien, mutta tarve ja syy leikkimiseen ovat pysyneet samana. Leikkiminen on lapselle erittäin tärkeää, koska lapsi kehittää siinä vuorovaikutustaitojaan, sosiaalisia taitojaan ja erilaisten käytöstapojen sekä sääntöjen omaksumista. Lapsi oppii leikkien lomassa keskustelemaan, neuvottelemaan ja kuuntelemaan muita, jotka kaikki ovat avainasemassa myös hyvässä aikuisuudessa.

  Leikkiminen edistää myös ajattelua, muistia ja kieltä, mikä auttaa ehdottomasti oppimista ja asioiden omaksumista myös tulevaisuudessa. Ihminen tarvitsee niitä elinikäiseen oppimiseen ja erilaisia asioita voi oppia esimerkiksi osoitteessa hilavitkutin.com.

  Digitaalisten lelujen ja pelaamisen mielleyhtymät

  Digitaaliset lelut ja niillä suoritettava pelaaminen voi aiheuttaa monelle aikuiselle erilaisia mielikuvia. Yksi suhtautuu vakavasti nuorison harrastamiin räiskintäpeleihin, toinen taas leikkii ja pelaa innoissaan mieltäen sen osaksi perheen yhteistä vapaa-aikaa, kolmas taas ottaa mielellään sudoku24.io tauon, joka katkaisee mukavasti päivän hetkeksi.

  Huomiota saa myös kulttuurien moninaisuus, joka on muodostunut digitaalisen leikkimisen ja pelaamisen ympärille. Digitaalisuus yhdistää virtuaalisissa peleissä ja leluissa, kun perinteisten pelilautojen ja barbien sijaan leikkejä harrastetaan älylaitteilla, pelikonsoleilla ja tietokoneilla.

  Lelut ja pelit tuovat lasten arkeen useita merkityksiä riippuen leikistä ja pelitilanteesta. Lapsi voi pelata jotain erityistä peliä intohimoisesti tai leikkiä kaveriensa kanssa jonkun digitaalisen lelun avulla. Ajankulun vuoksi lapsi voi myös ottaa pelikonsolin ja kehittää ja viihdyttää itseään sen kanssa. Periaatteessa lelujen, pelien ja harrasteiden yhdistelmä on rajaton.

  Digitaaliset lelut ja pelit ottavat suuremman roolin

  Nykyaikana lasten elämässä digitaalinen leikkiminen ja siinä käytettävät lelut ja pelit ovat ottaneet yhä suurempaa roolia ja asemaa. Digitaalisuus on yleistynyt aikuistenkin arjessakin, mikä luonnollisesti heijastuu myös lasten ajankäyttöön. Digitaalisista leluista ja peleistä on muodostunut oleellinen osa 2010- ja 2020-lukujen lapsuutta ja niiden käyttö aloitetaan jo nuoressa iässä.

  Pienten lasten kohdalla puhutaan digitaalisesta leikistä, joka on tullut perinteisten leikkien rinnalle. Hieman vanhempien lasten digitaaliset lelut ja pelit ovat yhtyneet muuhun arkeen muiden harrastusmuotojen tapaan. Leikkimiseen ja pelaamiseen suhtaudutaan samanlaisena harrastuksena kuin esimerkiksi musiikki- ja liikuntaharrastukseen.

  Kasvattajan lähestymistapa digitaalisiin leluihin ja peleihin

  Digitaalisten lelujen ja pelien mieltäminen vanhempien kohdalla riippuu hänen tavastaan hahmottaa pelaamista. Jos pelaamiseen asennoidutaan kivana ja kehittävänäkin aktiviteettina, on lähestyminen erilainen verrattuna suhtautumistapaan, jossa pelaaminen nähdään riskinä lapsen kasvulle ja kehitykselle.

  Erilaiset lähestymistavat vaikuttavat automaattisesti erilaisiin mielipiteisiin ja päätelmiin, vaikka niitä ei voi helposti määritellä oikeisiin tai vääriin. Jos vanhemmilta löytyy peliharrastusta omasta takaa, suhtautuu hän todennäköisesti erilaisesti pelimaailmaan kuin pelejä välttävä kasvattaja.

  Digitaalisten lelujen ja pelien monimuotoisuus

  Modernit digitaaliset lelut ja pelit ovat kirjava kokonaisuus. Niiden teemat vaihtelevat laajasti ja niissä voidaan käsitellä esimerkiksi urheilua, muotia, sisustusta ja rakentamista. Pelit voivat sisältää juonen tai niissä voidaan pelata enemmän sattumanvaraisesti. Lisäksi niiden mielenmaisema voi olla hauskaa tai vakavaa. Tarjonta ulottuu moneen ikähaitariin ja niitä on suunnattu aikuisillekin.

  Trendit voivat tehdä äkillisiä käännöksiä ja muutoksia suuntaan tai toiseen, mikä synnyttää jatkuvasti hittejä ja huteja. Leikkivän lapsen voi olla haastavaakin pysyä kärryillä uusimmista ilmiöistä ja vielä vaikeampaa se voi olla peleistä tietämättömälle kasvattajalle. Se saattaa tehdä digitaalisen leikkimisen ja pelaamisen määrittelemisen vaikeammaksi, mutta vanhemmalla olisi tärkeämpää analysoida omaa suhtautumistapaansa siihen ja miten sitä harrastetaan perheessä.

  Related articles

  Comments

  Share article

  uUTISET

  error

  Enjoy this blog? Please spread the word :)