More

  Siuntiossa panostetaan liikuntaan ja hyvinvointiin

  Siuntiossa alkaa vähän liikkuville ja liikuntaesteisille työ- ja eläkeikäisille kohdistettu liikuntahanke, jonka tavoitteena on mm. antaa ohjattua monipuolista matalankynnyksen liikuntaa, ohjeistaa tuki- ja liikuntaelimistön hoidossa sekä antaa tietoa omaan toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä. Siuntion kunta on saanut hankkeelle valtion erityisavustusta.

  Siuntion strategian yhtenä tavoitteena ovat hyvinvoivat ja onnelliset kuntalaiset.  Kunnassa tehdyn liikuntaolosuhdeselvityksen perusteella suuri osa kuntalaisista voisi liikkua oman terveytensä kannalta enemmänkin. Yleisen liikunta-aktiivisuuden lisääminen kaikissa ikäluokissa on keskeinen yhteiskunnallinen haaste, joka koskee myös Siuntiota. Yhdeksi ratkaisuksi etsitään alkavan hankkeen kaltaisiai erilaisia matalan kynnyksen palveluita.  

  -Siuntio ikääntyy monien kuntien tavoin nopeasti. Ikäihmisten syrjäytymisestä ja yksinäisyydestä on tehty lukuisia tutkimuksia, jotka osoittavat, että yksinäisyys ja syrjäytyminen aiheuttavat ihmisillä lääkkeiden ja päihteiden väärinkäyttöä sekä ravinnon yksipuolistumista, tapaturmariskien kasvua ja eri asteisia psyykkisiä oireita, toteaa liikuntahankkeen ohjauksesta vastaava Liikuntamixeri Inzoin yrittäjä Minna Nieminen.

  -Liikunnallisella elämäntavalla voimme tukea ikäihmisten ja muiden liikkumattomien arjessa selviytymistä sekä ennaltaehkäistä ja hidastaa toimintakyvyn ennenaikaista heikkenemistä. Yhdessä tekeminen vähentää yksinäisyyden tunnetta ja mahdollistaa uusia sosiaalisia kontakteja.

  Kotiseutu tutuksi

  ”Seiso omilla jaloilla – elämänvoimaa toimintakyvyllä” -ohjelman tapaamiset pyritään toteuttamaan Siuntion kunnan eri alueilla, jolloin myös kotiseutu tulee tutuksi uudesta näkökulmasta. Tapahtumapaikkoina ovat esimerkiksi Edvardsberg, Björknäs, Västerlid, Borgvik, Siuntion seurakunnan tilat, Siuntion kotiseutumuseon alue, Fanjunkars ja Luontoliikuntapuisto Scandic Siuntio. Siuntio viettää vuonna 2020 kunnan 560-vuotisjuhlavuotta, joten kotiseutuhistoria kytkeytyy hankkeessa loistavasti tapahtumavuoteen.

  Jaksot ja ajankohdat:

  • Tapahtuman infotilaisuus ja ohjelman esittely järjestetään Scandic Siuntiossa ti 10.3. klo 10.
  • 1.jakso ”Puhtia punttiin”. Matalankynnyksen liikuntaryhmä, jonka tavoitteena parantaa toimintakykyä ja selviytymistä arjessa. 17.3.-30.4., tiistai ja torstai klo 10.00, Scandic Siuntio
  • 2. jakso ”Jollen minä, niin kuka sitten”. Ulkoliikuntaryhmä touko-kesäkuu, kerran viikossa tiistaisin.
  • 3.jakso ”Aivot aktiivisiksi”. Aivoja aktivoivaa monipuolista liikuntaa maalla ja vedessä. Sisä- ja vesiliikuntaa syys-lokakuu, kaksi kertaa viikossa tiistaina ja torstaina.
  • 4.jakso Voima- ja tasapainoharjoitteluryhmä. Sisäliikunta- ja vesiliikuntaryhmä marras- ja joulukuu 2020, kaksi kertaa viikossa tiistaisin ja torstaisin.

  Yksityiskohtaisempia tietoja liikuntahankkeesta löytyy Siuntion kunnan nettisivulta https://www.siuntio.fi/liikunta-ja-ulkoilu. Sieltä löytyy myös jaksojen tarkemmat tapahtumatiedot ja sisällöt.

  ”Seiso omilla jaloilla – elämänvoimaa toimintakyvylläohjelma”

  10.3.2020 klo 10.00 Infotilaisuus Scandic Siuntio

  • mahdollisuus juuri sinulle
  • ohjelman sisältö, tapahtumapaikat ja toiveet osallistujilta
  • ohjelman aikataulu ja liikuntatapahtumien sisältö

  1.jakso Puhtia punttiin

  Matalankynnyksen liikuntaryhmä, jonka tavoitteena parantaa toimintakykyä ja selviytymistä arjessa.

  17.3.-30.4., tiistai ja torstai klo 10.00, Scandic Siuntio

  Aktiivinen lihasten käyttö edistää kokonaisvaltaisesti jokaisen ihmisen terveyttä. Vahvat jalat ja toimiva tasapaino mahdollistavat kotona itsenäisen selviytymisen sekä ehkäisevät kaatumistapaturmia.

  Kuntosaliharjoittelun ja tasapainoharjoitteiden lisäksi jakson aikana on tietoiskuja sekä keskustelua ravitsemuksen merkityksestä esimerkiksi lihaskadon ennaltaehkäisyssä.

  Jakson aikana on mahdollisuus tehdä toimintakykyä arvioivia ja mittaavia TOIMIVA-testejä.

  2. jakso Jollen minä, niin kuka sitten

  Ulkoliikuntaryhmä touko-kesäkuu, kerran viikossa tiistaisin

  Ulkoliikuntatapaamisissa pelataan erilaisia ulkopelejä, jotka soveltuvat kaikille.

  Kävely ulkona vahvistaa muistia ja luonnossa liikkuminen virkistää mieltä.

  Liikuntatapaamisia toteutetaan myös laavulla nokipannukahvien merkeissä.

  Liikuntaa ja kulttuuria toteutetaan Siuntion historiaan tutustuen; esimerkiksi Siuntion kirkko ja Fanjunkars.

  3.jakso Aivot aktiivisiksi ryhmä

  Aivoja aktivoivaa monipuolista liikuntaa maalla ja vedessä.

  Sisä- ja vesiliikuntaa syys-lokakuu, kaksi kertaa viikossa tiistaina ja torstaina

  Liikuntaryhmissä tanssia ja liikuntaa toteutetaan sekä istuen että seisten.

  Ryhmissä liikunta on osana sosiaalista kanssakäymistä musiikin avulla, mikä on tutkitusti tehokasta aivoja aktivoivaa toimintaa.

  Vesiliikunta uima-altaassa on aivoja aktivoivaa sekä tuki- ja liikuntaelimistölle lempeää liikuntaa. Mukana vesiliikuntaryhmissä on avustaja pukutiloissa tarvittaessa. Ryhmätapaamiset sisältävät myös keskusteluja ja tietoiskuja ravinnon ja unen merkityksestä aivojen hyvinvoinnille.

  4.jakso Voima- ja tasapainoharjoitteluryhmä

  Sisäliikunta- ja vesiliikuntaryhmä marras- ja joulukuu 2020, kaksi kertaa viikossa tiistaisin ja torstaisin.

  Jakson aikana toteutetaan monipuolista voimaharjoittelua ja tasapainoharjoitteluaosallistujien toiveiden mukaisesti. Huomioidaan henkilökohtaiset tavoitteet toimintakyvyn kehittämiseksi.

  Mahdollisuus tehdä toimintakykyä arvioivia ja mittaavia TOIMIVA testejä.

  Related articles

  Comments

  Share article

  uUTISET

  error

  Enjoy this blog? Please spread the word :)